ETYKIETA STREFY SPA

Prosimy o przybycie na zabiegi na 10 minut przed umówionym czasem wizyty. Osoby z zewnątrz zapraszamy do przebieralni w Strefie SPA.
Najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok oraz klapki.

W przypadku niestawienia się na zarezerwowane zabiegi (bez odwołania minimum na 6 godzin wcześniej) będzie pobierana opłata w wysokości 50% wartości zamówionej usługi. W przypadku spóźnienia się na zabieg z winy Gościa, czas spóźnienia zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.

Strefa SPA jest miejscem odprężenia, dlatego prosimy:

 • nie mówić głośno
 • nie używać telefonów komórkowych
 • nie palić tytoniu
 • nie spożywać napojów alkoholowych lub innych środków odurzających
 • nie wprowadzać zwierząt

Prosimy o nie zabieranie przedmiotów wartościowych, w tym zwłaszcza: pieniędzy, telefonów komórkowych, biżuterii oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, na teren SPA.
Osoby korzystające z zabiegów, powinny mieć ukończone 16 lat.

Do Strefy SPA nie będą wpuszczane osoby:

 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 • z oznakami chorób stwarzającymi niebezpieczeństwo
 • z oznakami chorób skórnych i zakaźnych
 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości oraz pracowników
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

W celu zwiększenia efektywności zabiegów prosimy o:

 • unikanie obfitych posiłków na min. godzinę przed planowanym zabiegiem
 • korzystanie z prysznica przed zabiegami
 • unikanie kąpieli słonecznej bezpośrednio przed i po zabiegu
 • poinformowanie pracownika przed zabiegiem, o zażywanych lekach, przebytych chorobach i ewentualnych przeciwwskazaniach

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o zgłaszanie się do pracowników Łubinowego Wzgórza.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Strefy SPA, zobowiązane są do przestrzegania Etykiety.