Regulamin:

Voucher do wykorzystania na usługi świadczone przez Łubinowe Wzgórze Eko
Resort & Natural SPA
Voucher jest na okaziciela
Jeśli kwota świadczenia jest wyższa niż kwota przypisana do vouchera, klient będzie poproszony o dopłatę różnicy
Voucher jest ważny 3 miesiące od daty wydruku, przy zachowaniu obowiązującego podziału sezonowości
Vouchery wykupione po cenach po-sezonowych, można przedłużyć na okres sezonowy, po dopłaceniu różnicy między ceną obowiązującą w sezonie i po-sezonie
Niewykorzystanie vouchera nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Łubinowego Wzgórza
Kwota vouchera nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo
Voucher zostanie przesłany listem poleconym i/lub emialiem, po opłaceniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres
polski