I. Rezerwacja

1. Właścicielem obiektu zwanym dalej Łubinowe Wzgórze sprzedającym miejsca noclegowe jest Monika Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nowa Wydajność Usługi Konsultingowe Monika Urbańska w Warszawie przy ul. Kadrowej 17Es 22; NIP; 676-161-73-49.
2. Rezerwacja miejsc noclegowych odbywa się poprzez :
a) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: faksem lub elektronicznej  (email);
b) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji;
c) dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie internetowej Łubinowego Wzgórza (http://lubinowe.pl) lub innych stronach internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji miejsc noclegowych w Łubinowym Wzgórzu
3. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Łubinowe Wzgórze prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail lub numer faksu dokument będący potwierdzeniem rezerwacji. Łubinowe Wzgórze nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu oraz błędne wypełnienie formularza  przez Gościa. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnienie danych w formularzu ponosi Gość.
4. Dane firmowe, niezbędne do wystawienia faktury VAT, prosimy wypełniać w momencie składania rezerwacji.
5. Za prawidłową obsługę pobrania należności w trakcie dokonywania rezerwacji przez system na stronie internetowej Łubinowego Wzgórza odpowiedzialny jest System PayPal.
6. Obiekt Łubinowe Wzgórze nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu rezerwacji.
7. W przypadku rezerwacji gwarantowanej tj. potwierdzonej kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką opłacie podlega 30% wartości pakietu/pobytu określonego w dokumencie potwierdzenia otrzymanego przez Gościa od Recepcji Łubinowego Wzgórza. W przypadku rezerwacji 1-dniowych, wymagana jest opłata 100% wartości pobytu.
8. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej w określonym terminie, powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
9. W okresie świątecznym, sylwestrowym, weekendów majowych i innych ofert specjalnych, Łubinowe Wzgórze zastrzega sobie możliwość wprowadzenie odrębnych zasad rezerwacji.
10. Łubinowe Wzgórze jest uprawnione do odmowy dokonania rezerwacji Gościowi, który w trakcie poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Łubinowego Wzgórza.

II.  Anulowanie rezerwacji
1. W przypadku anulacji pobytu, za który wpłynęła kwota potwierdzająca rezerwację, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
2. Łubinowe Wzgórze może jednak zaproponować Gościowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni, w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi.
3. Niestawienie się Gościa w obiekcie Łubinowe Wzgórze do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji Łubinowego Wzgórza (dla rezerwacji zadatkowanych).
4. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie Łubinowe Wzgórze do godziny 18.00 (dnia przyjazdu) jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty).
5. Oferty świąteczne, sylwestrowe są bezzwrotne.

III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, powinny być kierowane mailowo na adres: [email protected]
2. Personel Łubinowego Wzgórza dokłada wszelkich starań, by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 

IV. Dane osobowe
Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę, na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Obiektu Łubinowe Wzgórze. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29.08.1997r